logo
 
 
 
Blueprint of a Life
Camoufuss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
Copyright 2012 by d_signs | Alle Rechte vorbehalten
pixel_top.png
 
Blueprint of a Life
 
impressum
Original Serigrafie von Matthias Götz
Eur. 140,--
Format:
  42 x 59 cm
 Medium:
 50 x 70 cm, dorée naturweiss, 170g
Auflage:
14 Exemplare + 1 E.A., 1 H.C., 2 E.E.
Nummerierung:
1/14 bis 14/14 · E.A. I/I · H.C. 1/1
 Technik:
Siebdruck, 3-färbig
2012, nummeriert, signiert, datiert